FAQ

Da, imam registrovanu djelatnost 74.30 odnosno djelatnost prevodilaca i tumača, shodno tome posjedujem JIB i u obavezi sam da Vam izdam račun za svoje usluge.
Da, rješenje mi je izdato 2013. godine od strane Ministarstva pravde Republike Srpske.
Od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 17:00 sati. Petkom od 09:00 do 16:00 sati.
Materijali se mogu dostaviti lično, poštom na adresu i putem elektronske pošte na adresu: info@focustranslations.ba. Ukoliko se radi o elektronskoj verziji, ekstenzija dokumenata treba da bude .doc, .pdf, .txt, .html ili bilo koja druga ekstenzija koju podržava Trados 2011.
Prethodan termin je svakako poželjan iz razloga što se može desiti da sam angažovan na usmenom prevođenju i onda nisam dostupan na navedenoj adresi. Termin za dostavljanje i preuzimanje dokumenata možete ugovoriti putem e-pošte, kontakt obrasca ili telefona.
Poslovi se prihvataju nezavisno od njihovog obima. Ali najmanja obračunska jedinica je jedna prevodilačka kartica.
Svakako. Saradnja na obostrano zadovoljstvo je jedini oblik saradnje koji se može ostvariti.
Da, SDL Trados Studio 2015, Wordfast, memsource, MemQ i drugi.
Vrijeme neophodno da bi se izvršio prevod teksta zavisi od količine i složenosti teksta. Najbolje bi bilo da dostavite materijal kako bih ga kratko analizirao i dostavio Vam neobavezujuću ponudu. Navedite pored toga za kada bi Vam otprilike bio potreban prevod, a ja ću nastojati da ispoštujem navedeni rok.
Ako je na prevod potrebna ovjera sudskog tumača, on se onda obračunava prema važećoj Tarifi nagrada za rad sudskih tumača. Ukoliko za Vaš materijal nije potrebna ovjera sudskog tumača, cijena se obračunava prema prevodilačkim karticama ili riječima. Jedna prevodilačka kartica sadrži 1800 znakova sa prazninama. Najbolje bi bilo da dostavite materijal putem e-pošte kako bih ga kratko analizirao i dostavio Vam neobavezujuću ponudu. Navedite pored toga za kada bi Vam otprilike bio potreban prevod, a ja ću nastojati da ispoštujem navedeni rok.
Do 4 sata se obračun vrši po satu, s tim da se svaki započeti sat obračunava kao puni sat. Preko četiri sata se obračunava prevodilačka dnevnica.
Gotovinski, žiralno ili po dogovoru i putem drugih sredstava plaćanja kao što su Paypal i slično.
Ako plaćanje vršite gotovinski ili putem transakcionog računa u BiH, plaćanje se vrši u KM. Ukoliko plaćate iz inostranstva, postoji mogućnost plaćanja u sljedećim valutama: EUR, GBP, USD, RUB.
Kao mjerna jedinica za prevodilačke usluge koristi se prevodilačka kartica jer stranica teksta nije standardna količina ili mjera (u zavisnosti od proreda, margina, veličine i tipa fonta i drugih elemenata na jednoj stranici može biti 500 ili 1500 riječi). Jedna prevodilačka kartica sadrži 1800 znakova sa prazninama. Ukupan broj znakova u izvornom tekstu (koji se izračunava na sljedeći način u MC Wordu -> Provjera teksta -> Brojanje riječi -> Znakova (sa prazninama) se podijeli sa 1800 i tako se dobije broj prevodilačkih kartica za obračun. Ukoliko nije moguće utvrditi broj prevodilačkih kartica usluga prevođenja će biti obračunata prema broju riječi za prevod.
To је potvrda (pečat) kojom se, prema Haškoj konvenciji, umjesto legalizacije (ovjeravanja) javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje vjerodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i vjerodostojnost pečata na ispravi, ali ne i njen sadržaj. Ovim je dokument oslobođen bilo kakve dalje ovjere i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Ta nadovjera se vrši u sudu u kome je sudski tumač registrovan. U mome slučaju je za nadovjeru nadležan Osnovni sud u Banjoj Luci. Da li Vam je nadovjera neophodna na izvornom dokumentu ili prevodu ili možda na oba dokumenta zavisi od organa kome podnosite Vaše isprave. Svaka institucija ima svoje interne propise i zahtjeve koji se moraju ispoštovati prilikom podnošenja zahtjeva.

Stoga je najbolje da to provjerite prije samog procesa prevođenja kako ne biste nepotrebno nadovjeravali neophodne isprave.