Cjenovnik

Prevodi sa ovjerom sudskog tumača se obračunavaju prema važećoj Tarifi nagrada za rad sudskih tumača.

Prevodi bez ovjere se obračunavaju prema prevodilačkim karticama od kojih jedna iznosi 1800 karaktera sa prazninama ili po riječima.
Cijena jedne prevodilačke kartice ili riječi zavisi od složenosti i oblasti teksta, kao i od roka za prevođenje. Ista se obračunava prema konačnom tekstu.

Cijenu za kosekutivno i simultano prevođenje možete saznati putem upita.

Važno je napomenuti da se svaki započeti sat obračunava kao puni sat i da sudski tumači i prevodioci imaju pravo na naknadu troškova, kao i pravo na naknadu za izgubljenu zaradu.

Sve odgovore na pitanja u vezi sa cijenama možete dobiti putem upita na adresu e-pošte info@focustranslations.ba i putem kontakt obrasca ili telefona +387 (0)66 480-794. Molim da za što efikasniju obradu Vašeg upita dostavite sljedeće informacije:

  • vrsta teksta ili naziv svakog dokumenta pojedinačno,
  • broj stranica/riječi,
  • poželjni rok završetka,
  • format dostavljanja i preuzimanja,
  • da li je potreban prevod sa ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača,
  • željeno pismo (u slučaju da se prevod vrši na jedan od službenih jezika BiH).

*Napomena: Za angažmane i pružanje usluga tokom vikenda i državnih praznika cijena se može uvećati za 30-50%.

Zatraži ponudu

Ime: (neophodno)
Prezime: (neophodno)


Adresa e-pošte: (neophodno)
Telefon:


Grad:
Država:


Informacije o preduzeću

Ime firme/preduzeća/kompanije:
Vaša pozicija:


Predmet:


Izvorni jezik:

Ciljni jezik:

Poruka:Svete Kraljice Jelene 1,
78 000 Banja Luka, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
Telefon: +38766/480-794;
E-mail: info@focustranslations.ba;
Skype: lukalukic-sudskitumac
Poželjni rok završetka:


Prilozi:

*Napomena: Za angažmane i pružanje usluga tokom vikenda i državnih praznika cijena se može uvećati za 30-50%.